Skoči na vsebino

Odpadna hrana. Kakšna je rešitev?

Odpadki hrane so eden od večjih problemov današnje družbe. Odmetavanje pokvarjene ali odvečne hrane postaja vedno večji problem. Na drugi strani je pridelava hrane večja kot kadarkoli. Del problema je tudi osveščenje ljudi oziroma pomanjkanje izobrazbe o tej temi.

Kje je težava?

Kljub dovoljne proizvodnje hrane imamo po vsem svetu še vedno podhranjenost. Hrana se izgublja ali zapravlja v celotni dobavni verigi, od začetne kmetijske proizvodnje do končnega potrošnika. V razvitih državah se pri zaužitju zapravi velika količina hrane, kar pomeni, da jo zavržemo, čeprav je še vedno primerna za prehrano ljudi. V državah v razvoju se hrana večinoma izgubi na koncu verige preskrbe s hrano. Na potrošniški ravni zapravimo veliko manj hrane.

Kako lahko s pomočjo Fruitfull-a zmanjšaš odpadke.

Odpadki hrane v številkah – EU

Odmetavnje hrane in odpadki negativno vplivajo na okolje in gospodarstvo. Na splošno se v razvitem svetu na prebivalca zapravi veliko več hrane kot v državah v razvoju. Po tej študiji gre 42 % vse zavržene hrane na račun zasebnih gospodinjstev, 39 % jih konča v smeteh pri proizvajalcih, 14 % v gostinstvu in 5 % pri prodajalcih. V EU ocenjujejo, da je količina odvržene hrane približno 88 milijonov ton ali 173 kg na prebivalca letno. Proizvodnja in kompostiranje teh živilskih odpadkov vodi do emisije 170 milijonov ton CO2 in 261 milijonov ton porabljene energije (FAO, 2013). EU se je zavezala, da bo do leta 2020 prepolovila odlaganje hrane v EU. Na žalost se to ni uresničilo. Trenutna količina odvržene hrane v Evropi bi lahko nahranila 200 milijonov ljudi.

Kako lahko problem rešimo kot družba?

Najpomembneje je, da se vsi zavedamo težave in jo tako tudi prepoznamo. S tehnološkega vidika obstaja veliko načinov za boljšo predelavo in shranjevanje živil.

Liofilizacija igra pri tem zelo pomembno vlogo. Služi kot način obdelave in konzerviranja. Pri obdelavi liofiliziranega sadja skoraj nobenega dela originalnega izdelka ne zavržemo. To zmanjšuje izgube in ohranja hranilne vrednosti. Liofilizirano sadje oziroma druge liofilizirana živila so dolgo obstojna pri sobni temperaturi, brez hlajenja. To je pomembno, saj tako lahko predelamo večje količine sezonskega sadja, ko je le-to na voljo. To pomaga kmetovalcem saj tako prodajo ves pridelek. Vsem nam pa to omogoča uživanje sezonskega sadja skozi celo leto, ne glede na letni čas.

Naša naloga je, da s pomočjo Fruitfull-a pripomeremo k zmanjšanju odpadkov. Zato želimo dolgoročno postaviti mrežo dobaviteljev, ki proizvedejo odvečno sadje in ga sezonsko liofilizirati. Ker pa tega sami ne zmoremo potrebujemo tudi tvojo pomoč 🙂