Skoči na vsebino

Politika odpovedi in obrazec odpovedi

Potrošniki imajo pravico do odstopa v skladu z naslednjo določbo, pri čemer so potrošniki vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki jih večinoma ni mogoče pripisati svoji komercialni ali neodvisni poklicni dejavnosti:

A. Politika odpovedi

Pravica odpovedi

Imate pravico, da prekinete to pogodbo v štirinajstih dneh brez navedbe razloga.

Rok odpovedi je štirinajst dni od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki ste jo imenovali vi, ki ni prevoznik, prevzeli zadnji kos blaga.

Če želite uveljaviti pravico do odstopa, nas morate obvestiti (DI Žiga Škrjanc, fruitfull.at, Bahnhofstraße 56, 4600 Wels, Avstrija, Tel .: +436801250917, email: [email protected]) z jasno izjavo (npr. pismo, ki ga pošljete po pošti ali po e-pošti), v katerem nas obveščate o svoji odločitvi za odpoved te pogodbe. Lahko uporabite priložen obrazec odpovedi, vendar to ni obvezno.

Za izpolnitev odpovednega roka zadostuje, da pošljete sporočilo o uveljavljanju pravice do odpovedi pred iztekom roka za odpoved.

Posledice odpovedi

Če prekličete to pogodbo, vam vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki izhajajo iz dejstva, da ste izbrali drugo vrsto dostave od najcenejše standardne dostave, ki jo ponujamo ) vrnemo najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o odpovedi te pogodbe. Za to poplačilo uporabljamo enaka plačilna sredstva, kot ste jih uporabili v izvirni transakciji, razen če se z vami izrecno dogovorimo drugače; v nobenem primeru vam za to vračilo niso zaračunane nobene pristojbine. Vračilo lahko zavrnemo, dokler blaga ne prejmemo nazaj ali dokler ne predložite dokaza, da je bilo blago odposlano.

Blago nam morate vrniti ali izročiti takoj, vsekakor pa najpozneje v štirinajstih dneh od datuma, ko nas obvestite o odpovedi te pogodbe. Rok je izpolnjen, če blago oddate pred štirinajstimi dnevi.

Vi krijete neposredne stroške vračila blaga.

Vsako izgubo vrednosti blaga morate plačati samo, če je ta izguba vrednosti posledica ravnanja z blagom, ki ni potrebno za preverjanje narave, lastnosti in funkcionalnosti blaga.

B. Obrazec odpovedi

Če želite odpovedati pogodbo, izpolnite ta obrazec in nam ga pošljite.

za

DI Žiga Škrjanc
fruitfull.at
Bahnhofstraße 56
4600 Wels
Avstrija
E-pošta: [email protected]

Jaz / mi (*) preklicujem(o) pogodbo, ki sem /smo (*) jo sklenil jaz / mi (*) za nakup naslednjega blaga (*) / zagotavljanje naslednje storitve (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Naročeno na (*) ____________ / prejeto na (*) __________________

________________________________________________________
Ime kupca

________________________________________________________
Naslov kupca (-ov)

________________________________________________________
Podpis kupca (samo za obveščanje na papirju)

_________________________
datum

(*) Izberite usrezno