Splošni pogoji poslovanja

Vsebina

 1. Področje veljavnosti
 2. Sklepanje pogodbe
 3. Preklic pogodbe
 4. Cene in pogoji plačila
 5. Pogoji dostave in pošiljanja
 6. Pridržek lastninske pravice
 7. Odgovornost za napake (garancija)
 8. Veljavno pravo
 9. Nadomestno reševanje sporov

1) Področje veljavnosti

1.1 Splošni pogoji (v nadaljevanju “GTC”) DI Žiga Škrjanca, ki trguje pod “fruitfull.at” (v nadaljevanju “prodajalec”) veljajo za vse pogodbe o dobavi blaga, ki jih potrošnik ali podjetnik (v nadaljevanju “kupec”) sklene s prodajalcem glede blaga, ki ga je prodajalec predstavil v svoji spletni trgovini. Nasprotujemo vključitvi strankinih lastnih pogojev, razen če ni dogovorjeno drugače.

1.2 Potrošnik v smislu teh pogojev je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki pretežno niso niti njihova komercialna niti neodvisna poklicna dejavnost.Podjetnik v smislu teh pogojev je fizična ali pravna oseba ali pravno partnerstvo, ki deluje v okviru pravnega posla pri opravljanju svoje poslovne ali neodvisne poklicne dejavnosti.

2) Sklepanje pogodbe

2.1 Opisi izdelkov v spletni trgovini prodajalca niso zavezujoče ponudbe prodajalca, ampak služijo kot podlaga za oddajo zavezujoče ponudbe kupca.

2.2 Kupec lahko odda ponudbo prek spletne naročilnice, ki je integrirana v prodajalčevo spletno trgovino. Potem ko izbrano blago odloži v virtualno nakupovalno košarico in preide postopek elektronskega naročanja, kupec predloži pravno zavezujočo pogodbeno ponudbo v zvezi z blagom, ki ga vsebuje nakupovalna košarica. S klikom na gumb zaključi postopek naročanja.

2.3 Prodajalec mora ponudbo kupca sprejeti v petih dneh,

 • s tem, da kupcu pošlje pisno potrditev naročila ali potrditev naročila v besedilni obliki (faks ali e-poštno sporočilo), ali
 • z dostavo naročenega blaga kupcu, pri čemer se šteje prihod blaga, ali
 • tako, da kupca prosi za plačilo po oddaji naročila.

Če je na voljo več zgoraj omenjenih alternativ, se pogodba sklene, ko se ena od zgoraj omenjenih možnosti pojavi prej. Obdobje sprejemanja ponudbe začne teči dan po tem, ko kupec pošlje ponudbo, in konča konec petega dne po tem, ko je ponudba poslana. Če prodajalec kupčeve ponudbe v zgoraj navedenem roku ne sprejme, se to šteje za zavrnitev ponudbe, kar pomeni, da kupec ni več zavezan s svojo izjavo o nameri nakupa.

2,4 Če je izbran način plačila “PayPal Express”, obdelava plačil poteka prek ponudnika plačilnih storitev PayPal (Evropa) S.à rl et Cie, SCA, Boulevard Royal 22-24, L-2449 Luksemburg (v nadaljevanju “PayPal”), z veljavnostjo PayPal – Pogoji uporabe, ki so na voljo na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ali – če kupec nima računa PayPal – pod pogoji plačila brez PayPal računa, na voljo na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Če kupec izbere “PayPal Express” kot način plačila kot del postopka spletnega naročanja, tudi PayPal izda plačilni nalog s klikom na gumb, ki zaključi postopek naročila. V tem primeru prodajalec takrat izjavi, da sprejema kupčevo ponudbo

2.5  Ob oddaji ponudbe prek spletne trgovine prodajalec po sklenitvi pogodbe shrani besedilo pogodbe in ga pošlje stranki v besedilni obliki (npr. po elektronski pošti, faksu ali pismu). Prodajalec ne bo omogočil dostopnosti besedila pogodbe naprej od tega. Če je kupec pred prodajo naročila nastavil uporabniški račun v prodajalčevi spletni trgovini, se podatki o naročilu arhivirajo na prodajalčevem spletnem mestu in jih lahko kupec brezplačno prekliče prek uporabniškega računa, zaščitenega z geslom, z navedbo ustreznih prijavnih podatkov.

2.6 Pred zavezujočo oddajo naročila prek prodajalčevega spletnega obrazca lahko kupec prepozna morebitne napake pri vnosu, tako da natančno prebere podatke, prikazane na zaslonu. Učinkovito tehnično sredstvo za boljše zaznavanje vhodnih napak je funkcija povečanja brskalnika, ki se uporablja za povečanje besedila na zaslonu. Kupec lahko svoje vnose popravi kot del postopka elektronskega naročanja s pomočjo običajnih funkcij tipkovnice in miške, dokler ne klikne gumba, ki zaključi postopek naročanja.

2.7  Za sklenitev pogodbe je na voljo nemški in slovenski jezik.

2.8 Obdelava naročil in stiki običajno potekajo po e-pošti in samodejni obdelavi naročil. Kupec mora zagotoviti, da je e-poštni naslov, ki ga je navedel za obdelavo naročila, pravilen, da lahko na ta naslov prejme e-poštna sporočila, ki jih je poslal prodajalec. Kupec mora zlasti pri uporabi SPAM filtrov zagotoviti, da bodo lahko poslana vsa e-poštna sporočila, ki jih pošlje prodajalec ali tretje osebe, ki so naročene pri obdelavi naročila.

3) Pravica do odstopa od pogodbe

3.1  Potrošniki imajo na splošno pravico do odstopa od pogodbe.

3.2  Nadaljnje informacije o pravici do preklica najdete v pravilniku odpovedi pogodbe.

4) Cene in pogoji plačila

4.1 Če v opisu prodajalca ni drugače navedeno, so navedene cene skupne cene z DDV. Morebitni dodatni stroški dostave in pošiljanja so v opisu izdelka posebej navedeni.

4.2 Možnosti plačila bodo kupcu sporočeni v prodajalčevi spletni trgovini.

4.3  Če je plačilo izvedeno s plačilnim sredstvom, ki ga ponuja PayPal, bo plačilo obdelano prek ponudnika plačilnih storitev PayPal (Evropa) S.à rl et Cie, SCA, Boulevard Royal 22-24, L-2449 Luksemburg (v nadaljnjem besedilu: “PayPal”), z veljavnostjo Pogoji uporabe PayPal, ki so na voljo na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-poln ali – če stranka nima PayPal računa – pod pogoji za plačila brez PayPal računa , si lahko ogledate na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) Pogoji dostave in pošiljanja

5.1  Dobava blaga poteka na poti do naslova dostave, ki ga navede kupec, razen če ni dogovorjeno drugače. Pri obdelavi transakcije je odločilni naslov dostave, naveden v prodajalčevem naročilu.

5.2  Če dobava blaga ni uspela iz razlogov, za katere je odgovoren kupec, kupec nosi stroške, ki jih je imel prodajalec. To ne velja za stroške pošiljanja, če kupec dejansko uveljavlja svojo pravico do odstopa. Če kupec dejansko uveljavlja pravico odstopa od pogodbe, stroške vračila vračajo po pravilih, ki jih določa prodajalčeva politika preklica pogodbe.

5.3 Osebni prevzem ni mogoč zaradi logističnih razlogov.

6) Pridržek lastninske pravice

Če prodajalec opravi predplačila, obdrži lastnino na dobavljenem blagu, dokler ni dolgovana kupnina poravnana v celoti.

7) Odgovornost za napake (garancija)

7.1 Če je kupljeni izdelek pokvarjen, veljajo določbe zakonske odgovornosti za napake.

7.2 Kupec se mora pritožiti dostavljavcu, da je blago dostavljeno z očitno prometno škodo in o tem obvestiti prodajalca. Če kupec tega ne upošteva, to ne vpliva na njegove pravne ali pogodbene zahtevke za napake.

8) Veljavno pravo

Zakon Republike Avstrije velja za vsa pravna razmerja med strankami, razen zakonov o mednarodnem nakupu premičnega blaga. Za potrošnike se ta izbira prava uporablja samo, če odobrene zaščite ne odvzamejo obvezne določbe zakona države, v kateri ima potrošnik običajno prebivališče.

9) Nadomestno reševanje sporov

9.1 Komisija EU ponuja platformo za spletno reševanje sporov na internetu na naslednji povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ta platforma služi kot stična točka za izvensodno reševanje sporov, ki izhajajo iz spletnih prodajnih pogodb ali pogodb o storitvah, v katere je vključen potrošnik.

9.2 Prodajalec ni dolžan niti pripravljen sodelovati v postopku reševanja sporov pred potrošniško arbitražno komisijo.